Gäller från och med 2015-07-17

Automile AB (556775-5698), Box 16046, 103 21 Stockholm
Telefon: +46 (0)10-138 85 55, E-post: support@automile.se


Kundtjänst/Support

För att komma i kontakt med vår kundtjänst och support kan du ringa, chatta eller e-posta. Support och felavhjälpning är kostnadsfri för våra kunder. Du kan hitta de vanligaste frågorna och svaren här.

Telefon: +46 (0)10-138 85 55
E-post: support@automile.se


Garantier

Automile bär ansvaret för att tjänsterna fungerar under avtalsperioden förutsatt att hård- och applikationerna har installerats korrekt.

Automile's enhet, boxen, omfattas av utbytesgaranti under abonnemangstiden dock begränsat till abonnemangsformen Pro och Enterprise. Om du köpt en enhet under abonnemanget Automile Starter äger du enheten och har 24 månaders fabrikationsgaranti. Normalt skickar Automile en ny enhet samma dag vi erhåller information om att din enhet är behäftad med något fel och behöver bytas ut.

Den felaktiga enheten och eventuella returnerar ska skickas till Automile AB, Box 16046, 103 21 Stockholm. Urmontering av enheten åligger kunden. Vid befarad trasig enhet så kontakta oss via e-post: support@automile.se eller kontakta vår kundtjänst och support på telefonnummer +46 (0)10-138 85 55. Vår kundtjänst/support kommer förse dig med en förbetald returfraktsedel för den trasiga enheten om du inte redan skickat in den själv.

Vår garanti gäller ej vid skador förorsakade av yttre förhållanden som Automile inte rår över. I sådana fall står kunden för kostnaden för ny enhet. Detta gäller även vid förlorad/stulen enhet. Pris per styck för ny enhet är 995 kronor exklusive moms.


Beställningsinformation

När du genomfört en beställning skickas en beställningsbekräftelse till den e-postadress du uppgav i beställningsformuläret samt du erhåller en beställningsbekräftelse på hemsidan. Om något är fel i beställningen bör du kontakta oss omedelbart via e-post: support@automile.se.


Leverans

Automile expedierar vanligtvis beställningar till beställare inom 24 timmar om produkten finns i vårt lager och beställningen görs innan kl 14.00. För större försändelser är leveranstiden 1-3 arbetsdagar. Beställningar som läggs på helgdagar skickas normalt helgfri vardag därefter. Automile erbjuder fraktfria leveranser.


Leverans

Automile använder PostNord och UPS för leverans. Företagspaket adresserade till privatpersoner kan uthämtasvia PostNord's utlämningsställen.


Ej uthämtat paket eller ej godkänd retur

Hämtar du ej ut dina varor, så debiterar vi dig vår kostnad för leverans, retur samt lagerkostnad. Kostnaden för detta är för närvarande 295 kr.
Ej uthämtat paket räknas inte som hävning av ditt köp.
Du måste enligt svensk lag alltid meddela oss vid nyttjande av ångerrätt, reklamation eller retur av din beställning.

Om det skett förseningar i din leverans (utan att vi meddelat dig om längre leveranstid) så ska du kontakta oss direkt via e-post: support@automile.se.


Avtalsperiod

Avtalet löper från det att leverans sker eller att prova-på perioden upphör. Kunden förpliktigar sig att hålla avtalet genom att betala det avtalade terminspriset under avtalsperioden. Avtalet förnyas automatiskt enligt din abonnemangsperiod om du inte väljer att säga upp abonnemanget innan innevarande abonnemangsperiod löper ut.


Betalning

Bank/Kreditkort (Automile Starter)
Vi accepterar marknadens vanligaste bank- och kreditkort som t. ex. VISA, MasterCard/EuroCard och American Express. Fyll i ditt kortnummer och kortets giltighetstid, samt kortets CVV2/CVC-kod. Pengarna dras först när leverans sker, om transaktionen inte kan genomföras kommer du erhålla ett e-post meddelande att vi inte kunna leverera din beställning. All information rörande transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) och är krypterade, dvs. mycket säkra. Har du problem med betalningen, kontakta vår kundtjänst.

Vår samarbetspartner för kort- och direktbetalning är Stripe.


Faktura (Automile PRO och Automile Enterprise)

Vi erbjuder företag som använder vår tjänst Automile Pro och Automile Enterprise betalning via faktura, med betalningsvillkor 30 dagar. Betalning anses ha inkommit i tid om betalning sker innan fakturans förfallodatum.

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post.

Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 60 kr, samt dröjsmålsränta med 2% per månad + gällande referensränta.


Ångerrätt

Som konsument (privatperson) har du 14 dagars lagstadgad ångerrätt från det att du tagit emot en vara men hos oss så är den förlängd till 30 dagar. Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

Observera dock att det finns undantag där ångerrätten inte gäller. Detta regleras i Kap 2, 11 § och innefattar bland annat:
- En tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen, till exempel abonnemang.

För att nyttja din ångerrätt behöver du ångra dig muntligen eller skriftligt inom denna tidsram till vår kundtjänst/support. Då det är konsumenten som är ansvarig för att produkten är välpaketerad och når Automile i oskadad så rekommenderar vi att du kontaktar vår kundtjänst/support i samband med att du ångrar dig, innan produkten returneras. Vår kundtjänst/support kommer förse dig med en förbetald returfraktsedel.

Företag inte har ångerrätt.


Automile Pro - 30 dagars fritt att prova-på

Vi erbjuder företag som är intresserade att prova-på Automile att kostnadsfritt använda tjänsten i 30 dagar utan några som helst förpliktelser och kostnader. Detta erbjudande är begränsat till maximalt 5 fordon. Som kund kan du närsomhelst under denna prova-på-period välja att avbryta tjänsten och returnera enhet. Om du vill avsluta prova-på-perioden kontaktar du oss via via e-post: support@automile.se eller via telefon +46 (0)10-138 85 55. Vår kundtjänst och support kommer förse dig med en förbetald returfraktsedel.


Automile Starter - Köp enheten med fritt abonnemang i 30 dagar

Vid beställning av Automile Starter betalar du enheten med konto- eller kreditkort och äger denna och det ingår 3 månaders fritt abonnemang av Automile Pro. Efter denna fria abonnemangsperiod kan du välja att fortsätta abonnera på Automile Starter alternativt fortsätta med Automile Pro. Väljer du att fortsätta abonnera på Automile Pro erhåller du en återbetalning av köpebeloppet, dock begränsat till 30 dagar efter du gjorde köpet.


Reklamation

Meddela varför du inte godtar varan samt ange varför sätt du anser att varan är felaktig till via e-post: support@automile.se. Vi skickar sedan en förbetald returfraktsedel och anvisningar till dig. Meddela alltid eventuell reklamation snarast möjligt. Vi accepterar Allmänna reklamationsnämnden (ARN).


Uppsägning av avtal

Uppsägning av detta avtal skall ske skriftligen, t ex genom e-post meddelande till support@automile.se alternativ genom att skicka uppsägning till Automile AB, Box 16046, 103 21 Stockholm. Uppsägning skall ske minst en månad före avtalsperiodens utgång. Uppsägningen gäller från utgången av avtalsperioden.


Kontraktsbrott

Båda parter kan säga upp avtalet med omedelbar verkan under särskilda omständigheter som medför kontraktsbrott. Till särskilda omständigheter räknas bland annat kundens oförmåga att betala eller upprepade försenade betalningar.

Vid händelse av att betalning inte har inkommit i rätt tid och heller inte senast 14 dagar efter att Automile har skickat skriftlig påminnelse om detta, är Automile berättigad att:
- Säga upp avtalet med omedelbar verkan
- Att kräva betalning för utestående belopp

Vid force majeure upphävs Automiles åtaganden i förhållande till avtalet. Till force majeure räknas i detta sammanhang händelser som är utanför Automiles kontroll som i allt väsentligt hindrar Automile att uppfylla sina åtaganden och som Automile inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingång och vars följder Automile inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Automile förbinder sig att så snabbt som möjligt meddela kunden om detta. Kundens förpliktelser rörande avtalet upphävs i den period då Automile förpliktelser undantagits. Dock ger kortvariga tillfällen av Force majeure inte kunden rätt att kräva reduktion i priset.


Rättigheter och förpliktelser vid upphörande av avtal

När avtalet har upphört att gälla åligger det kunden att lagra data som önskas sparas. Automiles ansvar för lagring av data slutar gälla när avtalet har upphört.

I det fall kunden väljer att avsluta tjänsten Automile PRO så skall kunden returnera enhet till Automile senast 30 dagar efter att abonnemanget upphört. För utebliven retur debiterar Automile 995 kronor exklusive moms per enhet.


Muntliga avtal

Alla ändringar i avtalet skall vara skriftliga.


Tvist

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Alla oöverensstämmelser som eventuellt uppstår mellan parterna skall i första hand försöka lösas genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas skall tvist av detta avtal slutligt avgöras genom skiljeförfarande enligt reglerna för Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut. Skiljenämnden skall bestå av en skiljeman.